Slide1
Slide2
Slide2
Slide2
Slide2
Counter Discussion

WELCOME TO UPSCHOOL

SRI LANKAS'S LEADING ONLINE SCHOOL

අප්ස්කූල් ආරම්භ වන්නේ වයස් භේදයකට සීමා නොවූ ලංකාවේ ඇති සියලුම අධ්‍යාපන අවශ්‍යයතාවයන් වෙනුවෙනි.එනම් පෙර පාසල් දරුවාගේ සිට වෘතිකයා දක්වා ඇති අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවයන්ට විසදුම් වෙනුවෙනි.පෙරපාසලේ සිට උසස්පෙල දක්වා ඇති අධ්‍යාපන රාමුව ආවරණය කිරීම අපගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලියයි.පාසල් විශය නිර්දේශයන්, අමතර භාශා නිපුනත්වය ගොඩනැගීමත් ඉන් ප්‍රධාන වේ.ප්‍රධාන වශයෙන් පහ වසර කඩයිම් විභාග ,සාමාන්‍ය පෙල හා උසස්පෙල විභාග ඉලක්ක කරගත් පාසල් විශය නිර්දේශයන්ට අනුකූලවත් පාසල් විශය නිර්දේශයන්ට සමානුපාතිකව සංශෝදන සහිතවත් ඉගනීමේ හැකියාව අප්ස්කූල් තුල ඇත. ඉන් ඔබ්බට පාසල් අධ්‍යාපනය නිමකර උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යයතා සියල්ලත් අප්ස්කූල් තුල ම අන්තර්ගත වී ඇත.පාසල් අධ්‍යාපනයේ අවසානයත් උසස් අධ්‍යාපනයේ ආරම්භයත් අතර රික්තය සදහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් අප්ස්කූල් සූදානමින් සිටයි.විශේෂයෙන් භාෂා සහ තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය ඒ අතරතුර කාලයේ වැඩි අවශ්‍යතාවයක්ව පවතින අතරඒ සදහා අවශ්‍ය පාඨමාලාවන් මෙන්ම නව හදුන්වාදීම් ද අප්ස්කූල් හි ඇත.එමෙන්ම උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සදහාත් සියලුම පහසුකම් අප්ස්කූල් හි ඇත. සරලවම අප්ස්කූල් යනු පෙරපාසලේ සිට වෘත්තීය අධ්‍යාපනය දක්වා එකම තැනකින් අධ්‍යාපනය ලැබිය හැකි යුගයේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් නිර්මාණකල අංකිත අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයයි.

img02

දැක්ම

වෙනස් වන ලෝකයේ වෙනස් වන් අධ්‍යාපන රටාවන්ට අනුව වර්තමානයේ ජනප්‍රියම අංකිත හෝ මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය උසස් කිරීම තුලින් අධ්‍යාපනයට ඇති භාදක ඉවත් කිරීම..

ජයග්‍රහණය

  • අප්ස්කූල් ලංකාවේ පවතින උසස්ම තත්වයේ අංකිත ආයතනය ලස පිලිගෙන ඇත.අප සතු විශේෂිත සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරුන් මෙන්ම උසස්ම තත්වයේ තාක්ෂණයක් අප සතුව තිබීමයි.යාවත්කාලීන වූ තාක්ෂණය , තාක්ෂණික දැනුම හා මෙවලම් භාවිතයෙන් දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහල දැමීමට අපට හැකි වී ඇත..
  • විද්‍යාර්තීන් අප ආයතනය ගැන තබා ඇති විශ්වාසය සහ ඔවුන්ලබාගෙන ඇති ප්‍රතිපලය අපගේ අනෙක් ජයග්‍රහණයයි.පෙරපාසලේ සිට වෘතිකයා දක්වා ඔවුන් දක්වන විශේෂ දක්ෂතා ආයතනයට ආඩම්බරයක් ගෙනත් දී ඇත.
  • පවතින ඕනෑම තත්වයකට මුහුන දීමට හැකියාව ඇති පිරිසක් මෙන්ම වෙනස් වන ඕනෑම තාක්ෂණික තත්ත්වයකට මුහුන දිය හැකි දැනුමක් ඇති පිරිසක් ආයතනයේ කාර්‍ය මණ්ඩලය ලෙස සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකි වීම අනෙක් ජයග්‍රහණයයි.එම ජයග්‍රහණයේ ප්‍රතිඵලය අප හා සම්භන්ධ වී අධ්‍යාපනය ලබන සෑම සිසුවෙක්ටම අත්විදීමට හැකියාව ඇත.

5800

PUPILS FROM ALL OVER THE ISLAND

1244

LIVE INTERACTIVE CLASSES PER MONTH

142

FULLY QUALIFIED TEACHERS

166

COURSES HAVE COMPLETED

ශ්‍රී ලංකාව තුළ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පාසල් මට්ටමට මෑතක් වනතු තුරුම පැමිණ තිබුනේ නැත . ඒ ලංකාව පුංචි රටක් වීමත් ඒ ධාරිතාවයට සරිලසන සම්පත් ලංකාව තුළ ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසාත් ය. වර්තමානයේ පවතින ගෝලීය ව්‍යසන තත්ත්වය තුළ දුරස්ථ අධ්‍යාපන එකම විකල්පය වී ඇත. ඒ අතරින් මර්ගගත අධ්‍යාපනය නැතිවම බැරි වී ඇත. ඒ නිසා මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ සිට පෙර පාසල් මට්ටම තෙක්ම අධ්‍යාපනය සඳහා මාර්ගගත අවම අධ්‍යාපන ක්‍රමය විසඳුමක් ව පවතී.
upschool යනු මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ අනාගතය මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ නව තාක්ෂණය සහ නව මානයන් සොයා යමින් සංවර්ධනය කිරීම upschool හි කාර්යභාරයයි. වර්තමානයේ උපරිම භුක්තිවිදින දිනයක් ලෙස මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තාක්ෂණය දියුණු කිරීමත් upschool සමග සම්බන්ධ වී අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා සිසු සිසුවියන් සැමට මාර්ගගත අධ්‍යාපන ය උපරිම සේවයක් ලැබීමට ඉඩකඩ සැලැස්වීම අපගේ වගකීම වේ

Counter Discussion

OUR POPULAR COURSES

COURSES & EVENTS

I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath.

WHAT PEOPLE SAYS

Fusce sem dolor inter in efficitur faucibus.

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized

Dedicated Academic STAFF MEMBERS